Categorieën
Achter het nieuws

Vandaag in de geschiedenis: 7 augustus 1795

Vandaag 217 jaar geleden verloor de Bataafse Republiek haar Kaapkolonie voorlopig aan het Koninkrijk Groot Britannië. Op 7 augustus 1795 verloor de Nederlandse troepenmacht van circa 300 mensen de Slag om Muizenberg van bijna 2000 Britten van de Royal Navy.

Vanuit Nederland voer het schip Nieuw Haarlem uit om naar Indië te varen. Toen zij onder Afrika door voeren, werden zij getroffen door een zware storm en leden zij scheepbreuk. In maart 1647 bereikten zij de plek dat nu Kaapstad heet en bouwden zij een klein fort dat zij de naam Zandfort van de Kaap de Goede Hoop. Het duurde bijna een jaar totdat zij door commandant Wollebrant Geleyns de Jongh en zijn schepen werden gered. Toen de groep mensen die scheepbreuk hadden geleden terugkeerden naar Nederland, probeerden zij de VOC te overtuigen van de strategische positie van hun fort bij Kaap de Goede Hoop en hoopten zij dat de VOC daar een handelscentrum wilde openen. De VOC ging akkoord en onder leiding van Jan van Riebeeck kwamen zij op 6 april 1652 aan bij Kaapstad en stichtten zij de eerste permanente nedezetting. In de komende periode werd veel grond gekocht van de inheemse bevolking en groeide Kaap de Goede Hoop uit tot een gebied dat aantrekkelijk was voor kolonisten. Toen in 1685 door Lodewijk XIV het Edict van Fontainebleau werd afgekondigd waarin het Edict van Nantes, waarin de Franse Hugenoten meer vrijheden kregen, werd herroepen, vluchtten veel Hugenoten naar de Nederlanden. Zij waren geïnteresseerd om naar de Kaap de Goede Hoop te vertrekken en dus kwamen bij de VOC in Afrika terecht. Omdat de VOC alleen scholen toestond in hun gebieden waar Nederlands werd onderwezen werden deze Franse Hugenoten snel geïntegreerd. De Nederlandse Kaapkolonie groeide nog sneller toen de inheemse bevolking getroffen werd door een pokkenepidemie. De Nederlanders verdreven de verzwakte Khoikhoi groeperingen en er werd een wet aangenomen waarin aan deze groepen beperkingen werden opgelegd.

Voor de Nederlandse Kaapkolonie verliep het dus voorspoedig, totdat in 1795 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bezet werden door Napoleon Bonaparte. De VOC werd hierdoor verzwakt en stadhouder Willem V van Oranje-Nassau vroeg aan het Britse leger om de Kaapkolonie te bezetten om het veilig te houden. De Nederlandse gouverneur die gestationeerd was in de Kaapkolonie wilde hier niet mee akkoord gaan. Dit leidde uiteindelijk de Slag om Muizenberg in. Door de grote overmacht kon het Britse leger gemakkelijk de slag winnen en eindigde na honderdveertig jaar voorlopig het bestaan van de Kaapkolonie van Nederland.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *