Categorieën
Gezien in het nieuws

Monumentendag in teken Vrede van Utrecht

 In het kader van Open Monumentendag kan het publiek op zaterdag 14 september tientallen monumentale panden bezoeken. In Utrecht wordt daarbij ingehaakt op de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht.

Macht & Pracht in Utrecht

Huizen en gebouwen zijn niet alleen bedoeld om in te wonen of te werken: het zijn ook symbolen van status, van macht en pracht. Rijkdom, maatschappelijk aanzien, politieke macht of hogere idealen als geleerdheid of godsvrucht werden uitgedrukt in steen. Kerktorens streefden naar de hemel, regenten woonden achter indrukwekkende gevels, het Utrechtse stadsbestuur drukte zijn autoriteit uit door het samenvoegen van drie grote panden, middeleeuwse geslachten verschuilden zich achter dikke muren en kantelen aan de grachten. Die macht & pracht van de bouwkunst staat centraal op Open Monumentendag 2013.

Aanleiding voor dit thema is een belangrijk historisch moment dat in 2013 wordt herdacht: 300 jaar Vrede van Utrecht.
Na decennia van strijd en bloedige gevechten was Europa oorlogsmoe. Voor het eerst besloten de grote mogendheden om de geschillen niet op het slagveld, maar aan de onderhandelingstafel te bewerkstelligen. Na lange voorbereidingen verzamelden zich de delegaties van Engeland, Frankrijk, Spanje, de Duitse vorstendommen en vele andere Europese mogendheden in de stad Utrecht om daar de eindonderhandelingen in te gaan. De ambassadeurs en gevolmachtigden met hun hofhouding werden ondergebracht in de grote stadshuizen van belangrijke Utrechtse families, kerken werden ingericht voor vieringen van verschillende religies en theaters, kroegen, bordelen en speelholen deden goede zaken. Op Open Monumentendag kunt u zelf een kijkje nemen in de luxueuze panden waar de bepruikte en bepoederde diplomaten onderhandelden en zich vermaakten, met geld, drank en vrouwen.
Vooral in het toen rijkste deel van de stad, langs de Plompetorengracht, de Drift, de Kromme Nieuwegracht en het Janskerkhof zullen huizen zijn opengesteld, maar ook de macht en pracht van eerder en later komt uitgebreid aan bod, in openstellingen van kerken, grachtenpanden, bolwerken en andere architectonische juweeltjes.

Vanwege de Vrede van Utrecht heeft – op donderdag 12 september – ook de landelijke opening van Open Monumentendag in Utrecht plaatsgevonden.

bron: openmonumentendagutrecht.nl