Categorieën
Gezien in het nieuws

Zeldzame borden gevonden in schip uit 17e eeuw

Bij de opgraving van een 17e eeuws schip in Dronten zijn drie zeldzame borden gevonden. Sinds 1960 weet men al dat er in Dronten een schip ligt, maar pas deze maand zijn archeologen begonnen met de opgraving ervan.

Categorieën
Gezien in het nieuws

Inwoners Nijmegen graven naar tempelcomplex

Inwoners van de stad Nijmegen mogen onder begeleiding van een archeoloog op een archeologische zoekplaats meegraven naar een Romeins tempelcomplex. Ook leerlingen van basisscholen brengen een bezoek aan de opgraving en zullen ook zelf na een korte cursus wat opgravingswerk verrichten.

Lees verder…

Categorieën
Gezien in het nieuws

3300 jaar oude sarcofaag gevonden in Israël

Archeologen hebben in het noorden van Israël een 3300 jaar oude sarcofaag gevonden. Ze presenteerden hun ontdekking vandaag.

 

De sarcofaag, met daarin de overblijfselen van vermoedelijk een lokale edelman, werd in maart aangetroffen tijdens de aanleg van een pijplijn in de Jizreëlvallei. De laatste keer dat een vergelijkbare vondst werd gedaan in dit gebied, was een halve eeuw geleden.

Zegelring
In de sarcofaag is ook een zegelring met de naam van de Egyptische farao Seti I gevonden. Volgens archeoloog Ron Beeri wijst dit op de wijdverspreide Egyptische invloeden in die tijd. Ron Beeri denkt dat het waarschijnlijk om de resten van een rijke man uit het Bijbelse Kanaän gaat, die belastingen inde of andere taken voor Egypte uitvoerde.

Ook werden op de vindplaats van de sarcofaag, een bronzen dolk en schotel, enkele bewerkte stukken brons en een aantal vaten van klei gevonden.

 

 

Categorieën
Gezien in het nieuws

Archeologische vondsten zoeken met smartphone

De Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra heeft op 4 september een plan gepresenteerd om in zijn stad archeologische vindplaatsen herkenbaar te maken voor het publiek. Hoekstra wil op deze manier de geïnteresseerde voetganger het tot nu toe onzichtbare cultureel erfgoed van Vlaardingen zichtbaar maken.

Het idee van Hoekstra is om de archeologische vindplaats te markeren met een stoeptegel waarop een QR-code wordt afgebeeld. Wanneer deze QR-code met een smartphone wordt gescand, wordt je meteen doorgestuurd naar de website www.geschiedenisvanvlaardingen.nl. Op deze site staat veel informatie over de geschiedenis van Vlaardingen en kun je direct zien welke archeologische vondst op die plaats is gevonden.

In eerste instantie zal er in een pilotfase worden gekeken of een QR-code geschikt is om de geschiedenis van Vlaardingen zichtbaar te maken. Daarom worden er eerst dertig tegels geplaatst. Mocht dit project een succes blijken zullen er meerdere tegels volgen.

De stad Vlaardingen kent veel archeologische vindplaatsen en historische plaatsen, zoals de buitenplaats van Wilhem van Ruytenburch, een boerderij uit de ijzertijd aan de Loperweg en de plek waar een glazen armband uit de Romeinse tijd is gevonden.

Zolang de tegels nog niet zijn geplaatst of als je niet in Vlaardingen bent kun je deze archeologische vindplaatsen terugvinden op een speciaal daarvoor gemaakte kaart van Vlaardingen: http://www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/kaart

 

Bron: vlaardingen.sp.nl/bericht/96650/120904–archeologische_vindplaatsen_zichtbaar_door_qr_stoeptegel.html

Categorieën
Gezien in het nieuws

Romeins schip gevonden in Italië

Aan de Italiaanse kust bij het stad Varazze vlakbij Genova is een Romeins handelschip gevonden, aldus de Italiaanse krant La Repubblica. Het was al zo’n tachtig jaar bekend dat er iets in de zee lag, omdat regelmatig Romeinse artefacten in de netten van vissers terecht waren gekomen. Dit jaar is daarom begonnen aan een archeologisch onderzoek met duikers van de politie.

Het gevonden schip lijkt goed geconserveerd. Ook zijn er verschillende kruiken boven water gekomen. Geschat wordt dat er circa 200 kruiken op het schip aanwezig waren en dat deze gevuld waren met graan, olie en wijn. Deze kruiken bewijzen dat het schip een handelsschip betreft en archeologen hopen met deze vondsten meer informatie te verwerven over de Romeinse handel tussen de Romeinse provincie Hispania (het huidige Spanje) en de Italiaanse vasteland.

Het schip komt mogelijk uit de eerste eeuw voor Christus en voer tijdens de heerschappij van Keizer Augustus. Omdat het schip zo goed bewaard is en een groot aantal artefacten bevat, wordt het beschouwd als een zeer belangrijke archeologische vondst.

Bron: Varazze, un tesore in mare ritrovata nave del primo secolo – La Repubblica (06-08-2012)

 

Categorieën
Gezien in het nieuws

Bronzen bijl gevonden bij Wijchen

In Wijchen is een stukje van een bijl uit de bronstijd gevonden. Archeologen vonden de bijl in het restmateriaal van de opgravingen die ze vorig jaar uitvoerden op het bedrijventerrein Bijsterhuizen. Hoewel het om een zeer klein bijltje gaat, de afmetingen zijn slechts 2,5 centimeter bij 4 milimeter, wordt het toch een unieke vondst genoemd. In de buurt van Nijmegen is immers nog nooit iets dergelijks gevonden.

Categorieën
Gezien in het nieuws

Scheepswrakken bij de Atheense kunst gevonden

Aan de kust vlakbij Athene hebben archeologen wrakken gevonden van zes eeuwenoude schepen. De schepen werden gevonden in het waarschijnlijk belangrijke vaargebied tussen het noorden van het eiland Makronisos en de kust van het vasteland bij Thorikos. Vier van de wrakken werden gevonden bij de kust van Makronisos en ze bevatten een lading met amfora’s afkomstig uit Sicilië, Rhodos en Noord-Afrika. Van de andere twee schepen was er ook één gevuld met amfora’s. De andere vervoerde bouwmaterialen.

Archeologen schatten dat de leeftijd van de schepen ligt tussen de tweede eeuw voor Christus en de vierde eeuw na Christus. De schepen liggen rond de 40 meter diep en lijken goed behouden.