Categorieën
Gezien in het nieuws

Opgraving op 500 jaar oud slagveld Engeland

Vrijwilligers graven op het slagveld waar 500 jaar geleden duizenden Engelsen en Schotten stierven, onder wie de Schotse koning Jacobus IV.

De opgravingen zijn maandag begonnen in Northumberland, waar op 9 september 1513 de Slag bij Flodden Field werd geleverd.

lees meer …

De vrijetijdsarcheologen gaan in de komende tijd op zoek naar de resten van de naar schatting 14.000 gesneuvelden. De exacte plek en de conditie van alle lichamelijke resten wordt nauwgezet in kaart gebracht, in de hoop dat Flodden Field een officiële oorlogsbegraafplaats kan worden, meldde de BBC.

Categorieën
Achter het nieuws

The Great Fire of London

Afgelopen zondag 12 augustus woedde er een grote brand in de Britse hoofstad Londen. Hoewel het vuur voor de avond weer onder controle was, moest de brandweer de hele nacht nog nablussen. Volgens de Londense brandweer ging het dan ook om de grootste brand in Londen in jaren. Echter, de grootste brand die Londen ooit getroffen heeft is natuurlijk The Great Fire van 1666 in The City Of London.

In de nacht van 2 september 1666 ontstond in de bakkerij van Thomas Farriner in Pudding Lane de grootste brand ooit in Londen. Farrinor, die de hofleverancier van koning Karel II was, zou na zijn werk vergeten zijn het vuur in de oven te doven. Het hout dat klaarstond als brandstof voor de volgende dag, zou vervolgens vlam hebben gevat. De Londense burgemeester zag het gevaar dat kon ontstaan als de vlammen oversloegen naar de houten huizen rondom de bakkerij niet in. Toen een sterke oostenwind ervoor zorgde dat het vuur daadwerkelijk de andere huizen bereikte die door de droogte van de afgelopen zomer gemakkelijk vlam vatte, kwam het optreden van de burgemeester te laat.

Enkele woningen en straten werden opgeblazen om in de zeer dichtbevolkte stad brandgangen te creeeren, maar dit had te weinig effect om de brand te stoppen. Er kon maar net worden voorkomen dat het vuur ook oversloeg naar het zuidelijke deel van de stad aan de andere kant van de Thames.

Na vier dagen doofde uiteindelijk het vuur dat nergens meer brandstof kon vinden. Naar schatting zijn ruim 13.000 woningen afgebrand en belangrijke historische gebouwen aan het noordelijke gedeelte van Londen, zoals de St. Paul´s Cathedral, werden verwoest. Bijna twee vierkante kilometer van The City Of London (dus niet Londen -> lees hier meer) lag in as.

Voor de Nederlanders kwam de brand niet ongewenst. In 1666 waren de Nederlanders namelijk in oorlog met de Engelsen in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Een maand voor The Great Fire hadden de Engelsen de Nederlandse vloot bijna geheel verwoest in de Tweedaagse Zeeslag bij North Foreland. Veel Nederlanders hebben daarom verheugd geschreven over deze brand, zoals bijvoorbeeld Joannes Vollenhove in een gedicht:

“Hun brandkreet klinkt opeens heel anders
dan voorheen het schreeuwen
van uw triomffeest, zoo verheugt

om ’t jammren van den Nederlander

Bron: Brant van Londen door Joannes Vollenhoven

Na The Great Fire kregen de Nederlanders weer vat op de oorlog en vernederden zij heel Engeland door in de Tocht naar Chatham de HMS Royal Charles buit te maken. De Tweede Engels-Nederlandse Oorlog eindigde uiteindelijk op 31 juli 1667 met de Vrede van Breda.

Bron: www.geheugenvannederland.nl/?/nl./collectie/nederland_engeland

 

 

Categorieën
Achter het nieuws

History of the City of London

De stad Londen is niet hetzelfde als de City of London. Zo heeft de City of London een kleine 11.000 inwoners terwijl de stad Londen een slordige 7.000.000 inwoners heeft. Wat is dan precies het verschil tussen deze twee.

Nadat de Romeinen in 43 n.Chr. onder leiding van keizer Claudius het water overgestoken waren naar Brittanië, stichtten ze aan de oever van de Thames een nederzetting. Deze nederzetting gaven ze de naam Londinium. Zeer snel groeide deze nederzetting uit tot de grootste stad van Britannië, omdat schepen vanuit het Europese vasteland daar het eiland het makkelijkst kunnen gebruiken. Echter, in 60 n.Chr. werd de stad verwoest door de Keltische koningin Boudicca van de Iceniërs. Het duurde zo’n tien jaar voordat de stad weer opgebouwd was, maar vervolgens groeide het inwonertal van de stad zeer snel. Rond 140 n.Chr. was het één van de grootste steden buiten Italia.

Na de val van het Romeinse Rijk werd Londinium bewoond door de Angelsaksen. De Angelsaksen verdeelden het gebied in verschillende koningschappen, waarbij de City of Londen onderdeel werd van het Kingdom of the East. Zo kwam de City of Londen onder leiding van de Koning van Essex. Het gebied binnen de oude Romeinse muren werd door hen gebruikt als koninklijk paleis. Toen de christelijke koning Aethelbert van Kent koning was liet hij de St. Paul Cathedrale bouwen. Dit bouwwerk staat nog steeds in het centrum van Londen.

In de elfde eeuw veroverde de Hertog van Normandië Willem de Veroveraar heel Britannië, behalve de City of London. De inwoners van deze stad verschanste zich achter haar stadmuren en voorkwamen zo dat Willem de Veroveraar de City of London kon innemen. Willem de Veroveraar en de burgers van de City of London kwamen uiteindelijk tot een compromis: de City of London zou Willem de Veroveraar als koning aanvaarden, zolang de koning de rechten van de stad zou accepteren. Dit is ook de reden dat als Queen Elizabeth II een bezoek wil brengen aan de City of London, zij toestemming moet vragen aan de burgemeester en mag zij niet in een gouden koets rijden. Dit is immers alleen voorbestemd voor de burgemeester van de City of London.

De echt grote groei van de City of Londen gebeurde tijdens de zestiende eeuw. Het leidde er uiteindelijk toe dat de City of Londen de grootste stad van West-Europa werd. Toch leefden de mensen nog steeds binnen de oude Romeinse stadsmuren die weliswaar door koning Alfred de Grote versterkt waren in de negende eeuw. Het feit dat het centrum van Londen zo dichtbevolkt was, was één van de redenen dat The Great Fire in 1666 meer dan 13.000 huizen vernietigde. Zelfs deze brand hield de bevolkingsgroei van Londen niet tegen.

Deze bevolkingsgroei ging door tot de achttiende eeuw toen de huizenprijzen plotseling abnormaal stegen. Veel centrum-bewoners verkochten vervolgens hun huizen aan bedrijven. Hierdoor is het historische City of Londen weer een belangrijk zakendistrict en handelscentrum geworden, nadat het bij de Romeinen ook al een belangrijke handelsplaats was geweest.

Ondanks het feit dat het nu een zakendistrict is, zijn nog veel historische gebouwen van het oudste deel van Londen bewaard gebleven. Het stratenplan van the City of London is zelfs nog vrijwel identiek aan dat van de Romeinen.

London is dus de grote stad en de City of London is een klein onderdeel, van niet meer dan één vierkante kilometer. Het verschil ontstond dus bij de Romeinse nederzetting Londinium. De Romeinen hebben gezorgd voor het ontstaan van de stad en hun stadsmuren hebben ervoor gezorgd dat het nooit is opgegaan in een ander rijk. Het feit dat de rechten van de City of London nog steeds geaccepteerd worden, maakt het een unieke vierkante kilometer in de Engeland en zelfs in de wereld.

Andere verschillen worden in het onderstaande filmpje van C.G.P. Grey verduidelijkt: