Categorieën
Achter het nieuws

Vrouwen en kinderen mogen niet eerst

Het afgelopen collegejaar hebben de twee Zweedse studenten Mikael Elinder en Oscar Erixson onderzoek gedaan naar de hoffelijkheid bij scheepsongelukken. De studenten van de Uppsala Universitet onderzochten achttien ongelukken met schepen over een periode van ruim 150 jaar: van het ongeluk met de HMS Birkenhead in 1852 op de Indische Oceaan tot de MV Bulgaria op de Wolga in Rusland. Zij probeerden met dit onderzoek erachter te komen of het idee van vrouwen en kinderen eerst en de kapitein verlaat als laatste het zinkend schip niet alleen nobele gedachten zijn, maar in de praktijk ook werkelijk plaatsvinden. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot een opvallende conclusie.

De gemiddelde overlevingskans bij de scheepsongelukken toont aan dat deze gedachten mythe’s zijn. Zodra een schip een ongeluk krijgt blijken de overlevingskansen van bemanningsleden het hoogst te zijn (61%), gevolgd door dat van de kapitein van het schip zelf (44%). Van de opvarenden hebben mannen de hoogste kans om de ramp te overleven, maar deze is nog altijd kleiner dan die van de bemanningsleden (37%). Vrouwen en kinderen volgen uiteindelijk met respectievelijk 27% en 15%.

Survival rates of passengers and crew

Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat het idee van vrouwen en kinderen eerst en de kapitein verlaat als laatste het zinkend schip in de realiteit niet opgaat. Hoewel dit dus de uitslag is van het onderzoek naar achttien ongelukken, blijkt het niet altijd zo te zijn. Bij het ongeluk van de HMS Birkenhead in 1852 bleken te weinig reddingsboten aanwezig te zijn. Deze werden vervolgens door Britse soldaten gevuld met mannen en vrouwen. De officieren die aan boord waren, bevolen de soldaten op het dek te blijven staan terwijl het schip zonk en verboden hen, wanneer ze in het water terecht kwamen, naar de reddingsboten toe te zwemmen.

Na dit ongeluk is waarschijnlijk ook het gezegde vrouwen en kinderen eerst ontstaan. Echter, na dit ongeluk was alleen bij de Titanic de overlevingskans van deze groep hoger dan dat van mannen en bemanningsleden.

De gegevens die gebruik zijn in dit artikel zijn afkomstig uit het onderzoek Every man for himself – Gender, norms and survival in maritime disasters door Mikael Elinder en Oscar Erixson van de Uppsala Universitet.