Categorieën
Achter het nieuws

Uw plaats aan de stormram is nog vrij!

Op 12 september mag Nederland weer naar de stembus om de vertegenwoordigers van het land te kiezen. Door het hele land staan daarom weer borden waarop de verkiezingsaffiches worden aangebracht. Alles met het doel om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen en vooral op hun partij te laten stemmen.

In 1918 vonden er veel veranderingen plaats rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Zo mochten voor het eerst alle mannen meestemmen. Ook werd het meerderheidsstelsel, waarbij geprobeerd moest worden in een bepaalde gebied een meerderheid te krijgen om zo zetels te veroveren, vervangen door een evenredige vertegenwoordiging. Deze evenredige vertegenwoordiging hield in dat het landelijk percentage behaalde stemmen ongeveer gelijk is aan het percentage zetels in de Tweede Kamer. Deze veranderingen zorgden ervoor dat het belangrijker werd om zich bij de campagne te richten op alle mensen van het hele land. De campagneleiders moesten hierop inspelen en daarom werden steeds mooiere verkiezingsaffiches ontworpen, die in één oogopslag duidelijk moest maken wat de standpunten van de politieke partij was.

De sociaaldemocratische arbeiderspartij (SDAP) kwam in 1918 met het volgende verkiezingsaffiche:

De leider van de SDAP was Pieter Jelles Troelstra. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog ging het niet erg goed met de Nederlandse economie. De buurlanden hadden immers te kampen met de naweeën van de oorlog. De kosten voor levensmiddelen waren heel hoog, er was sprake van een hoog werkloosheidscijfer en de Spaanse griep zorgde tevens voor een hoog sterftecijfer. In deze periode werd opnieuw duidelijk dat de rijken het veel beter hadden dan de armen. Gesteund door het succes van de Russische Revolutie dacht Troelstra ook in Nederland een revolutie te kunnen ontketenen. Daarom liet hij dit verkiezingsaffiche drukken.

Op het affiche staat een kasteel met daarop de woorden: reactie, kapitalisme en militarisme. Op de poort van het kasteel staat het woord coalitie. Voor de poort van het kasteel staat een enorme groep mensen die een stormram, met de letters SDAP erop, draagt. Zij proberen daarmee het kasteel binnen te dringen. De symboliek erachter is dat de SDAP de coalitie binnen probeert te dringen, om vervolgens het kapitalisme en militarisme te stoppen.

Het affiche en de campagne heeft overigens een behoorlijk succes behaald. De SDAP haalde bij de Tweede Kamerverkiezing van 1918 22% van de stemmen en daarmee dus ook 22 zetels. Dit was een groei van zeven zetels sinds de vorige verkiezingen in 1917. Toch kwam de SDAP niet in de coalitie en kon het dus niet beginnen met hun socialistische revolutie. In november van hetzelfde jaar probeerde Troelstra het op een andere manier. Ook deze oproep was geen succes en zou later de geschiedenis in gaan als ‘de Vergissing van Troelstra’ of ‘de Rode Week’.

 

Bron: Huis voor democratie en rechtsstaat