Categorieën
Gezien in het nieuws

Middeleeuwse waterput gevonden in Groningen

In Groningen is de afgelopen week een waterput uit de grond gehaald. De put lag aan de Grote Markt en is circa 1.000 jaar oud. De put is gevonden tijdens archeologische werkzaamheden, waarbij eerder al een pijlpunt uit de Bronstijd werd gevonden.

Middeleeuwse waterputten worden vaker gevonden tijdens archeologische onderzoeken. Zo werd het afgelopen jaar ook al een put gevonden in Weert. Water was immers in alle tijden één van de belangrijkste voorwaarden om zich ergens te settelen. In de middeleeuwen werd daarom door een man met een wichelroede een plaats gezocht, waar twee ondergrondse wateren elkaar kruisten. Zo waren ze altijd verzekerd van goed drinkwater. In het bos werd vervolgens een grote boom gezocht. Als ze een geschikte boom hadden gevonden, werd deze omgezaagd en in tweeën gedeeld. De uitgeholde boomhelften werden daarna in een kuil gestoken op de plek waar de kruising van wateren was gemerkt.

Als het water uit een put uiteindelijk toch op was, werd er helemaal geen gebruik meer gemaakt van de put. Geleidelijk raakte de put overwoekerd met onkruid en daarom kan het tijden duren voordat een put wordt teruggevonden. Vaak wordt een put echter niet teruggevonden. Hout is immers een natuurproduct en wanneer het geen water krijgt zal het langzamerhand wegrotten. Toch zijn in verschillende musea nog middeleeuwse houten putten te vinden.

De put in Groningen zal later waarschijnlijk een plaatsje krijgen in een museum. In het  Eicha museum in Bergeijk wordt nu al een middeleeuwse waterput tentoongesteld.